Стратегически Маркетинг: Пазарно и Клиентско Сегментиране за Вашия Бизнес

В много B2B компании, стратегическия маркетинг е изцяло неизвестен. Липсата на разбиране често пречи за неговото прилагане ефективно. Доста пъти липсата се изразява в непостоянство, разсеяност и това да се намерят точните клиенти за съответния бизнес.

0
40

В много B2B компании, стратегическия маркетинг е изцяло неизвестен. Липсата на разбиране често пречи за неговото прилагане ефективно. Доста пъти липсата се изразява в непостоянство, разсеяност и това да се намерят точните клиенти за съответния бизнес.

Ето и петте най-чести оправдания, поради които нещата не се получават:

  1. На нас не ни трябва това. Нашите продавач-консултанти познават клиентите ни.
  2. Ние се отнасяме към всички клиенти, като равни. Не ни трябва сегментиране.
  3. Независимо какво представим на ръководството, тяхното решение е винаги базирано на предчувствия.
  4. За мен, пазарното сегментиране трябва да обхване цялата страна. Не ме интересува, ако същия този термин означава само даден сектор за моите колеги.
  5. В моята компания, маркетинговата стратегия означава, че пазара определя нашите действия.

Ако тези твърдения звучат познато, то ти трябва да обърнеш внимание на подхода за сегментацията на своя пазар и клиенти.

стратегически маркетинг
Цели – Skill-ground.com

В повечето случаи липсва какъвто и да е подход  или той е грешно интерпретиран, като по този начин възпрепятства  успешното му прилагане.

Успешната сегментация спестява ценно време и ресурси. Тя ще ви помогне на вашето управление в организацията, също ще задвижат маркетинга и продажбите да работят по нов начин. Вместо да се отделя внимание на всеки индивидуален случай сега те ще имат установен сегмент и цел. Което от своя страна води до по-бързото и правилно вземане на решения.

стратегически маркетинг
Зареждане – Skill-ground.com

Следните 4 точки служат като условен подход за пазарната и клиентска сегментация.

  1. Обясни ползите

Изясни го първо на себе си и след това заедно с целия екип обсъдете защо сегментирането  е нужно. Някои от най-важните прозрения са „Сега вече виждам кои клиенти са потенциални.“ или „ Сега виждам коя брошура ще си оправдае разходите“.

 

Всички връзки и канали на бизнеса придобиват по-голяма яснота. Колкото по-рано обясниш ползите на своя екип, толкова по-бързо ще приложите сегментирането в работния процес.

 

  1. Избягвай сложността

Започни с основите. Ако имаш само стотина клиента, задания от компанията и оскъдни приходи използвайки ABC метода в началото, вече си отишъл прекалено далеч. За да се опрости процеса  може да си приложи едно златно правило. Сегментацията може да се приложи още в началото с помощта на 80/20 правилотор което трябва да бъде прилагано постоянно допълнителните категории трябва да се премислят внимателно.

стратегически маркетинг
Растеж – Skill-ground.com
  1. Използвай измерител за своя подход

Сегментирането  трябва да води до ясни действия. Ако няма преки действия, които да бъдат извлечени от сегментацията, то тя не съществува.

 

Изразът „За нас всички клиенти са важни“ показва отношение, но потенциалните клиенти безспорно трябва да получават по-голямо внимание.

 

Същото важи и за  редовните клиенти, защото те представляват голямо богатство за един бизнес. Разходите за придобиване на нови клиенти са в пъти по-големи.

 

Сегментацията също може да бъде полезна в процеса на приоритизиране на продукцията и/или на пазарните сегменти на твоя маркетинг подход.

 

  1. Направи го лесно

Включи сегментирането в отчетите. Ако прилаганетто му е трудно, ползата ще е само за няколко души от екипа. Заради това още от началото  определи стандартно занятие, за да измерваш мерките във всеки сегмент.

 

 

Научи повече за успешните бизнес модели и как да сегметираш клиентите си на тридневния хакатон YES Camp Sofia. Вземи своя билет сега.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here