MENUMENU
 • Начало
 • Блог
    • Случайна публикация

    • Последна публикация

 • Партньори
 • За нас
    • Хората зад SkillGround

    • В какво вярваме

 • Контакти

Визия

 • Работи в посока формиране на социална мрежа и контакти от студенти, интересуващи се от съвременния бизнес свят, като част от разбирането, че това е по-далечна и необходима перспектива за голяма част от бизнеса в глобален план;
 • Подготовка и адаптиране на младите хора към отговорностите и изискванията на реалния живот и бизнес, за да бъдат добри предприемачи, ръководители и мениджъри;
 • Стимулира заинтересoваните и спомага за по-ефективното разбиране на бизнес света, по един неформален и по-достъпен за студентите начин;
 • Запознава студенти с възможностите за създаване на свой собствен бизнес, за кариерно им ориентиране и развитие в големи национални и международни компании;
 • Предоставя абсолютно безвъзмездно know-how знания, умения и опит;
 • Запознава студенти с бизнес личности, които под формата на срещи-дискусии коментират актуални икономически, политически или социални теми;
 • Провокира студентите да погледнат по нов начин на сътрудничеството между бизнеса и висшите училища, като двустранен процес, в който всяка страна трябва да бъде активна;
 • Работи за утвърждаване на културата и етика в бизнеса още в студентските години, като важна част от успешния съвременен бизнес мениджмънт.

Мисия

 • Мисията на Младежки Бизнес Клуб е да създаде предпоставки на студентите за по-тясна и ефективна връзка с представителите на реалния бизнес в страната и чужбина. Студентската общност има нужда от посредник, който да даде поле за изява на нейните идеи, и да бъде източник на редица полезни контакти.
 • Дейността на клуба ще бъде насочена към изграждането на партньорства между българския бизнес и университетските кадри в обмена на know-how и опит между двете страни.

Ценности

 • Професионализъм – Младежки Бизнес клуб залага на професионализмa в работата, така че да подготви студентите за бъдещата им реализация в компании и институции с репутация на отговорни и перспективни работодатели, ключова черта на съвременния бизнес свят.
 • Адаптивност- Младежки Бизнес клуб  ще предложи на студентите не само доказани бизнес практики, но и ще ги научи да се адаптират бързо към новостите в днешния динамичен работен процес чрез организирането на workshopsи trainingсимулации.
 • Лидерство – Лидерът се характеризира с умението да води и обединява хората зад една цел. Младежки Бизнес клуб цели да развие това умение чрез ангажирането на студентите в реализацията на собствените им идеи.
 • Управленско мислене- Умението за управление и контрол на хора и ресурси в процеса на работа е основна цел на обучението в университета. Младежки Бизнес клуб  ще се стреми да въведе тази теоретична база в реална бизнес обстановка, която да даде възможност на студента да види себе си като бъдещ мениджър.
 • Идейност- Ключът към успеха е активност от страна на студентите в развитието на лидерските им качества, за да превърнат себе си в безценни кадри за своите бъдещи работодатели. Идейност и инициативност са основни ценности, които Младежки Бизнес клуб ще насърчава както за индивидуалното израстване, така и за усъвършенстването на човешкия капитал, изграждан от нашия университет.

SkillGround

 • SkillGround е проект на “Младежки бизнес клуб”. Екипът има за цел да развие платформа, в която младежите да намерят знанията и вдъхновението които са им нужни за да се развиват с желаните за тях темпове.
  Да развият  себе си като личности и професионалисти в областта, в която се развиват.
  Да се информират за разнообразни възможности за развитие от цял свят.