Канава на Бизнес Модел: част 1

Канава на Бизнес Модел: част 1

Как да Поставиш Началото на Успешен Бизнес Бизнес модела описва как една компания създава и доставя ценна информация. Всеки бизнес има своя уникален начин на действие и създаване на подобен план. Ето защо имаме нужда от универсален за всички бизнеси шаблон, по който всяка компания малка или голяма, нова или стара да създаде своя бизнес

Как да Поставиш Началото на Успешен Бизнес

Бизнес модела описва как една компания създава и доставя ценна информация.

Всеки бизнес има своя уникален начин на действие и създаване на подобен план.

Ето защо имаме нужда от универсален за всички бизнеси шаблон, по който всяка компания малка или голяма, нова или стара да създаде своя бизнес план.

В тази статия ще обясним:

 1. Какво е канава на бизнес модела
 2. Какъв е традиционния подход за създаване на бизнес модел и какво включва той
 3. Защо да използваме канавата на бизнес модела и как да я приложим

Какво е канава на бизнес модел

Канавата на бизнес модел е визуално представяне на нов или пробил бизнес, която се използва от стратегически мениджъри.

Създадена от Александър Остервалдър и  предлага холистични възгледи над бизнеса и като цяло е много полезна и нужна в провеждането на сравнителен анализ за това как увеличението на инвестициите може да повлияе на някой от факторите за развитие.

Канавата на бизнес модел дава на хората общ език, чрез който да допринесат за иновация в техните бизнес модели и планове.

Изгледайте кратко клипче, което може да Ви даде представа какво представлява бизнес модела тук.

Традиционният подход за създаване на бизнес модел

Повечето стартъпи не успяват, защото предприемачите отделят твърде много време в идеята на продукта, който организацията трябва да създаде.

Съсредоточавайки се върху продукта или услугата, те забравят да обмислят какъв бизнес модел организацията им ще избере и ще следва.

Успешните нови предприятия не излизат на пазара с първата си идея. Обикновено продуктът или услугата преминава през няколко тест периода преди да достигне финалната си версия. Подобно на това, организациите са по-устойчиви, когато разгледат и обмислят няколко бизнес модела преди да се спрат на правилния за тях.

 

9-те елемента на канавата

1.Клиенти

Клиентският сегмент е важна част за бизнес модела на всяка организация. Чрез него можем да осъзнаем дали продуктът или услугата задоволява нуждите, които клиентът има и отговаря ли на неговите характеристики.

За да успеем да разделим на сегменти своите клиенти, компанията трябва първо добре да ги познава, тях и техните сегашни и бъдещи нужди.

След това трябва да се създаде списък с клиентите, подреден по важност, както и такъв с бъдещи потенциални клиенти.

Накрая, но не на последно място, компанията трябва да оцени силните и слабите качества на своите потребители, както и да опознае други видове , които могат да помогнат по някакъв начин на компанията.

Различните потребителски сегменти са част от:

 • Масовия пазар: Организация, която се насочва към този тип потребителски сегмент  търси клиентите в море пълно от възможности, тъй като услугата им или продукта е релевантен за по-голямата част от населението. Потенциален продукт за подобна организация е брашно.
 • Нишовия пазар: Този тип потребителски сегмент е базиран на високо специфирана нужда и уникалните качества на клиента. Пример за организация с нишов потребителски сегмент е Луис Витон.
 • Сегментиран пазар: Организации, които приемат по този път създават по-нататъшно сегментиране на техния основен потребителски сегмент, базирано на различна демография и нужди на отделна група клиенти.
 • Разнообразен пазар: Организация с разнообразен сегментиран пазар е гъвкава за промени в продукта или услугата, така, че да пасне на нуждите на сегменти с различни качества и желания.
 • Многостранна платформа/ пазар: Този тип сегмент е подходящ за клиенти, които имат някакви взаимоотношения, например блоговете се нуждаят от голяма група активни блогъри, за да привлекат рекламодатели. Рекламодателите са нужни, за спечелване на пари.

Ако нямаш идея какво една блог публикация трябва да съдържа виж кратко видео за това как да създадеш първия си пост можеш да изгледаш тук.

 1. Предложение за стойност

Предложенията за стойност на дадена организация включват комбинация от продукти и услуги, предлагани на клиента.

Остервалдер отбелязва, че тези предложения трябва да бъдат уникални и разграничаващи се от конкуренцията. Предложенията за стойност могат да се разделят на две подкатегории:

 1. Количествени: това подчертава цената или ефективността на продукта или услугата
 2. Качествени: това предложение за стойност подчертава чувството и резултатите, които използването на продукта донася със себе си.

Предложението за стойност осигурява стойност чрез  персонализиране, изпълнение, дизайн на бранда, подновяване, цена, намаляване на цената и риска, достъпност и използваемост.

Когато създава предложението за стойност на продукт, първия въпрос, който предприемача трябва да си зададе е:

Решавам ли проблем чрез моя продукт или услуга?

След това да помисли как продукта или цялостното преживяване от използването му може да се подобри и да даде по-голяма стойност от тази на конкуренцията.

Много е важно да осъзнаете каква е истинската стойност, която вашия бизнес осигурява. Един начин да се откриете е да се определи какво собственика иска клиента му да запомни от взаимодействието му с компанията.

 1. Канали

Връзката, чрез която организация доставя своите предложения за стойност на клиента се нарича канал.

Има много варианти за избор на канал. Организацията трябва да се спре на този, който е най-бърз, ефективен и изисква най-малко инвестиция.

Има два типа основни канали.

 1. Канали, притежавани от компанията като физически магазини.
 2. Партньорски канали – дистрибутори.

Компанията може да избере само единия от тях или да наеме и двата.

4.Връзка с клиента

Всяка организация трябва да избере типа връзка, който иска да има със своя потребителски сегмент. Това би допринесло за установяване на финансова стабилност и успех. Връзките с клиента могат да бъдат следните:

 • Лична помощ: В този тип връзка компанията общува директно, чрез служител, който създава контакт с клиента и му дава нужна информация, отговаря на нуждите му.
 • Специализирана лична помощ: Този тип връзка е характеризирана с много близко взаймодействие между клиента и компанията, чрез специализиран посредник, който работи със определен брой клиенти и отговаря лично за цялото клиентско изживяване, което потребителя има с компанията.
 • Самообслужване: Това дава шанс на потребителя да използва всички приложения и средства, които компанията предлага, за да ги използва сам, без чужда помощ.
 • Автоматизирано обслужване: Това са персонализирани взаимоотношения за самообслужване, при които предишни предпочитания на клиента се взимат предвид, за да се подобри общото преживяване.
 • Общности: В съвременната електронна епоха създаването на общности за клиентите позволява на организациите да комуникират директно с тях. Това създава подобрено клиентско преживяване, защото общността позволява на клиентите да споделят своя опит един с друг и да премислят общи предизвикателства и решения.
 • Съвместно създаване: Клиентът взема преки решения за вида на продукта или услугата, които компанията предлага.

Приоритет за предприемача е да се определи вида на връзката, която има с клиента.

Компанията трябва да се стреми да инвестира за взаимоотношенията й с лоялни клиенти, тъй като те ще осигурят стабилен приход през цялата година.

 1. Потоци от приходи

Потокът от приходи е методологията, която компанията следва, за да накара клиентските си сегменти да купят продукта или услугата им. Потокът от приходи може да бъде създаден по следните начини:

 • Продажба на активи: компанията продава правото на собственост върху стоката на клиента.
 • Такса за ползване: Дружеството таксува клиента за използването на  продукт или услуга.
 • Такса за абонамент: Кампанията таксува клиента за редовното и последователно използване на продукт или услуга.
 • Кредитиране / лизинг / отдаване под наем: клиентът плаща, за да получи изключителен достъп до продукта за определен период от време.
 • Лицензиране: компанията налага такси за използването на своята интелектуална собственост.
 • Брокерски такси: компании или физически лица, които действат като посредник между две страни, начисляват такса за посредничество за своите услуги.
 • Реклама: компанията плаща на трети лица да рекламират продуктите.

При създаването на поток от приходи е важно да се осъзнае, че ефективна цена за продукта и / или услугата ще бъде постигната през процеса на елиминиране на грешки. Помисли и избери какви възможности са отворени пред теб и твоя бизнес.

В част втора на тази статия, която можете да прочетете тук ще Ви запознаем с другите елементи на Канавата на Бизнес модел, като и ще Ви дадем отговор на въпроса защо да я използвате.

Оригиналната статия на английски можете да прочетете тук.

1 comment

Препоръчани статии

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Моля, имайте предвид, че някои от нашите бисквитки са необходими, за да Ви предоставим нашето съдържание. Не можете да блокирате тези „бисквитки“ и ние ги използваме въз основа на нашите законни интереси.