Канава на Бизнес Модел: част 2

Канава на Бизнес Модел: част 2

Как да Поставиш Началото на Успешен Бизнес Ако искате да научите повече за лидерството, регистрирайте се на www.bg.yescamp.co и стани част от първото по рода си събитие в България. Какво е канава на бизнес модел Канавата на бизнес модел е визуално представяне на нов или пробил бизнес, която се използва от стратегически мениджъри. Създадена от Александър Остервалдър и  предлага холистични възгледи над бизнеса и като

Как да Поставиш Началото на Успешен Бизнес

Ако искате да научите повече за лидерството, регистрирайте се на www.bg.yescamp.co и стани част от първото по рода си събитие в България.

Какво е канава на бизнес модел

Канавата на бизнес модел е визуално представяне на нов или пробил бизнес, която се използва от стратегически мениджъри.

Създадена от Александър Остервалдър и  предлага холистични възгледи над бизнеса и като цяло е много полезна и нужна в провеждането на сравнителен анализ за това как увеличението на инвестициите може да повлияе на някой от факторите за развитие.

Канавата на бизнес модел дава на хората общ език, чрез който да допринесат за иновация в техните бизнес модели и планове.

Тук можеш да прочетеш първата част на статията, където са описани и първите 5 елемента на канавата на бизнес модела.

 1. Ключови ресурси

Това са активите на организацията, които са от основно значение за това, как тя осигурява стойност на своите клиенти.

Ресурсите могат да бъдат категоризирани като човешки, финансови, физически и интелектуални.

За всеки предприемач е важно да знае с какви ресурси разполага. Това  дава ясна представа за това какъв е крайният продукт или услуга, които компания трябва да създаде за клиента и кои ресурси са ненужни, което води до съкращение на разходите за компанията.

След като се направи списък на ресурси, с които компанията разполага, може да се реши колко трябва да се инвестира в тях, за да бъде бизнеса устойчив.

 1. Ключови дейности

Това са дейности, които са ключови за създаването на ценното предложение на компанията. Всеки предприемач трябва да започне с изброяването на тези, свързани с неговия бизнес. Те са най-важните процеси, които трябва да възникнат, за да бъде бизнес моделът ефективен.

Ключовите дейности съвпадат с потоците от приходи.

Важно да се прецени кои дейности са от ключово значение. Ще разбереш това като добавиш или премахнеш някои и оцениш тяхното въздействие.

 1. Ключови партньори

За да се предприемат ефективни и рационализирани действия и да се намалят рисковете, свързани с всеки бизнес модел, една организация създава партньорства с висококачествените си доставчици.

Ключовите партньорства са мрежата от доставчици и партньори, които се допълват взаимно, като помагат на компанията да създаде своето ценно предложение. Партньорствата могат да бъдат категоризирани по следния начин:

 • Стратегически съюз между конкуренти (известен също като сътрудничество),
 • Съвместни предприятия
 • Връзки между купувачи и доставчици

Всеки предприемач трябва да започне, като идентифицира основните си партньори и следва бъдещи планове за партньорство.

Това може да стане чрез оценка на партньорските взаимоотношения, което ще му позволи да прецени кои характеристики на взаимоотношенията се нуждаят от подобрение и какви бъдещи партньорства ще бъдат необходими.

 1. Структура на разходите

Тази част от канавата на бизнес модела определя разходите за управление на бизнес според конкретен модел.

Бизнесът може да се съобразява със своите разходи, т.е. да се съсредоточи върху минимизирането на инвестициите в бизнеса, например да се фокусира над осигуряването на максимална стойност на клиента.

Някои характеристики на общите структури на разходите са:

 • Фиксирани разходи: разходи, които остават същите за определен период от време
 • Променливи разходи: Както подсказва името, тези разходи варират в зависимост от промяната в производството
 • Икономии от мащаба: разходите намаляват с увеличаването на производството
 • Икономии от обхвата: разходите се намаляват чрез инвестиране в бизнеси, свързани с основния продукт.

Първата стъпка за всеки предприемач е  да се определи всичките разходи, свързани с бизнеса си.

Отличителна черта на един добър бизнес модел е реалистичното разбиране на разходите на бизнеса. След идентифицирането на разходите е важно да се изброят всички такива на платно, така че те да бъдат визуално налице.

След това е по-лесно да се създават планове за всеки разход. Някои разходи могат да бъдат намалени чрез определени мерки, докато други могат да се повишат, ако решите, че инвестиция в определена насока ще доведе до бъдещи печалби.

Защо да използваш канавата за бизнес модел

 • Визуално мислене : Позволява лесна, визуална презентация на нещата, които да се вземат под внимание от вземащите решение. Осигурява разбивка на основните съображения, влияещи върху бизнеса, и също така ясно посочва посоката, която организацията предприема чрез своя бизнес модел.
 • Възможност за промени: Ако за създаването на канавата се използва плакат с големи размери, той може да се използва в комбинация със залепващи се бележки, за да се оценят текущите и потенциалните проблеми и недостатъци в бизнес модела и тяхното въздействие.
 • Връзката между 9-те елемента на канавата: Канавата позволява на изпълнителния екип да разбере как са свързани 9-те градивни елемента помежду си и различните начини, по които тези взаимоотношения могат да бъдат променени, за да се увеличи ефикасността или ефективността. Възможности за иновации могат да бъдат забелязани чрез използването на този инструмент.
 • Кратко и улеснено: Канавата насърчава екипите да поддържат своите предложения достатъчно кратки и прости.
 • Възможност за всички от екипа да съдействат: Канавата позволява лесен достъп за всички членове на екипа. Всеки има достъп до завършеното платно, има възможност да предложи идеи и да разбере с какво може да допринесе за подобрението на бизнес модела.

Прилагане на канавата като бизнес модел

Най-големият успех на бизнес модела е историята Apple.

Apple промени правилата на играта, когато представи iPod на света. Чрез iTunes, компанията интегрира устройство, софтуер и онлайн магазин в света на технологиите.

Въпреки че Apple в никакъв случай не беше първият участник в пазара на mp3 плейъри, уникалният и добре изпълнен бизнес модел осигури дълготраен успех.

Чрез безпроблемно съчетаване на ключовите компоненти на канавата, компанията успя да предложи стойност на своите потребители.

Тя има трайни партньорства с музикални продуценти, за да може да продава музиката чрез своя магазин.

Потокът от приходи на този гигант се базира на продажбите на IPod-и.

Добавената стойност на онлайн магазина, обаче, създава комплект от ползи, с които конкурентите трудно биха успели да се преборят.

Оригиналната статия на английски можете да прочетете тук.

1 comment

Препоръчани статии

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Моля, имайте предвид, че някои от нашите бисквитки са необходими, за да Ви предоставим нашето съдържание. Не можете да блокирате тези „бисквитки“ и ние ги използваме въз основа на нашите законни интереси.